Vyzývame športovú obec, politikov na komunálnej či republikovej úrovni, aby sa pripojili k tomuto vyhláseniu, zapojili sa do ankety o slovenskom športe a na ich základe spoločne vykonali kroky potrebné k splneniu pôvodne deklarovaných zámerov a cieľov Zákona o športe.

Toto vyhlásenie môžete podporiť vyjadrením/pripojením svojich názorov, pripomienok či návrhov k otázkam a problémom riadenia, správy, financovania a kontroly slovenského športu vyplnením krátkej ankety – TU