Skúšky trénerov taekwondo WT

Skúšky zo školenia trénerov II.KS – 3.blok (spolu 9 hodín): Angyalová, Ižarik, Ižariková, Švec 8.00 – prezentácia 8.30 – 9.45 – písomný test zo špeciálnej časti 9.45 – 15.00 – obhajoba zo špeciálnej časti (cca 40 min. na frekventanta) – vedenie časti tréningovej jednotky rozoberanej v danej práci 15.00 – 15.15 – vyhodnotenie skúšok a…

Pozvánka na konferenciu – regenerácia a fyzioterapia

Pozvánka na konferenciu Športovým zväzom, Športovým odborníkom a Trénerom NŠC Národné športové centrum, priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava pripravila témy na konferenciu s názvom Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe. V prílohe Vám posielam pozvánku s obsahom konferencie. Základné informácie k organizácii: • Na základe mailovej požiadavky Vám bude…