Tradične, v jeden februárový víkend sa uskutočňujú náročné skúšky na Majstrovskú technickú vyspelosť DAN. Tento víkend padol na 20. a 21.februára v Závažnej Porube. Prvý deň skúšok sa skladal z takzvanej prípravy na deň D. Všetci uchádzači o Majstrovské stupne trénovali a zlepšovali sa v technikách pod velením nášho technického riaditeľa a Veľmajstra Jae-Hee Chang-a a jeho asistenta, Majstra Park-a. Tento deň bol venovaný na to, aby si každý cvičenec odstránil prípadné nedostatky a hlavne aby sa psychicky pripravil na zajtrajšok. Deň D bol krásny slnečný a chladný. Skúšobná komisia pozostávala z Veľmajstra Jae-Hee Chang-a a Majstra Park-a, prísediacimi boli členovia výkonného výboru a to predseda Organizačno-technickej komisie Ing. Jozef Cehlár, 1.DAN, predsedníčka Trénersko-metodickej komisie Nora Kiššová, 3.DAN, a tréner Centra Talentovanej Mládeže Ing. Pavel Ižarik, 4.DAN. Niekoľko hodinová skúška pozostávala zo step sparringu, rôzne druhy step sparringu, prv len krokové prevedenie, potom sa postupne pridával náznak kolenami bez kopov, nakoniec cvičenci predvádzali step sparring aj s použitím kopov. Nasledovali základné techniky všetkých kopov na mieste, základné techniky blokov a úderov v kombinácii s krokmi z postoja jumbi seogi. Potom si cvičenci odcvičili poomsae, ktorú si sami zvolili a druhá poomsae bola predpísaná na technický stupeň, o ktorý sa uchádzali. Po súborných cvičeniach nasledoval jednokrokový zápas vo dvojici hanbon kyorugi, potom sebaobrana hosinsul, športový zápas kyorugi a ako posledná disciplína sa prevádzali prerážacie techniky kyokpa. Cvičenci pri svojich výkonoch siahli na to najlepšie, čo v sebe mali. Po presvedčivých výkonoch im boli udelené Majstrovské technické stupne.

Dátum 21. Február 2010
Miesto konania Závažná Poruba,  Slovensko
Skúšajúci: M. Chang Jae – Hee, M. Park
Prísediaci: Ing. Pavel Ižarik, Nora Kiššová, Ing. Jozef Cehlár

 

1. Dan Meno Dát. narod. klubová príslušnosť
Jakub Krištof 21.02.1997 ILYO TKD ŠKP KE
Roman Hmilanský 25.02.1993 ILYO TKD ŠKP KE
Michal Papcun 07.10.1992 ILYO TKD ŠKP KE
Karim Tafsi 04.06.1992 ILYO TKD ŠKP KE
Patrik Golda 08.03.1994 ILYO TKD ŠKP KE
Ján Kuchtanin 04.12.1990 TKD Humenné
Róbert Kačúr 16.07.1973 TKD Humenné
Martin Suchý 11.03.1983 TKD Humenné
Veronika Lovásová 04.05.1990 TKD Humenné
2. Dan
Adriána Szilágyiová 20.02.1989 ILYO TKD ŠKP KE
Miroslava Fábryová 25.07.1986 KORYO KE
Ing. Július Kostolný 29.10.1966 SOŠT ZV
Michal Kavečanky 29.04.1986 TKD HAKIMI RV
Gabriel Hiczér 25.11.1975 TKD HAKIMI RV
3. Dan
Peter Zagyi 21.09.1983 RYONG BA
Jana Ilašenková 24.04.1987 ILYO TN
Marek Mikos 24.12.1981 RYONG BA
4. Dan
Mário Švec 08.06.1978 KORYO KE
Ondrej Chalčák 15.09.1971 TKD Humenné

Nora Kiššová, predsedníčka TMK