Školenie trénerov – špecifická časť

SATKD plánuje zorganizovať školenie trénerov – špecifickú časť. Školenie bude prebiehať ONLINE. Dátum skúšky a praktickej časti bude upresnený na školeniach.

Predpokladný termín:
9 -11.4.2021 – 1. 2. 3. kvalifikačný stupeň ( 1. časť )
16 -18.4.2021- 2. 3. kvalifikačný stupeň ( 2. časť )

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAoaatAWpiDuPnkKiT7HK-kN-9ks1dBLIDela_F41TdujMRw/viewform

Opakovacie školenie rozhodcov – zápas

Dňa 07.03.2020 sa v Košiciach , v telocvični Metropol na ulici Štúrová 32 uskutoční opakovacie školenie rozhodcov pre športový zápas . Časový harmonogram : 09:00-11:00 teória ( zmysel a použitie pravidiel , nezmenené pravidlá a povely ) 11:10-13:00 teória ( novinky v pravidlách a pokynoch , diskusia ) 13:10-14:50 prax ( prakticke prevedenie povelov a…