Školenie rozhodcov zapas

Dňa 15.09.2018 sa v Košiciach , v telocvični Metropol na ulici Štúrová 32 uskutoční opakovacie školenie rozhodcov pre športový zápas. Časový harmonogram : 09:00-10:30 teória ( pravidlá rozhodovania ) 10:25-11:50 teória (zmeny a novinky v pravidlách ) 12:00-13:30 teória (otázky a diskusia ) 14:00-15:30 praktická časť ( povely , modelové situácie ) 15:40-16:10 fyzické testy…