Dôležité odkazy na organizácie, databázy a kalendáre:

Bodovací kalendár SATKDWTF: satkd-bk

Registračný systém členov SATKDWTF: satkd.membery.io

Taekoplan – hlavný kalendár turnajov WTF: tpss.eu

Svetová organizácia Taekwodno: WTF

Európska organizácia Taekwondo: ETU