Aktuálne zloženie výkonného výboru SA TKD WTF

 • null

  Prezident SATKD

  Ing. Pavel Izarik

  Stará Spišská cesta 38, 04001 Košice

  Tel: 0902901640

  satkd.wtf@gmail.com

 • null

  Predseda rozhodcovskej komisie SATKD

  Ján Kopčík

  Bohdanovce 100, Košice okolie, 04416

  Tel: 0944974004

  kopcik@atlas.sk

 • null

  Predseda trénersko - metodickej komisie SATKD

  Mgr. Nora Angyalová

  Rudná 171, 048 01 Rožňava

  Tel: 0908383161

  norakissova@yahoo.com

 • null

  Predseda vrcholového športu SATKD

  Mgr. Mário Švec

  Stierova 6, Košice

  Tel: 0905267973

  dojang78@yahoo.com

 • null

  Zástupca športovcov

  Dávid Sajko

  Jarná 8, 04001 Košice

  Tel: 0918079799

  davidsajko11@gmail.com