Aktuálne zloženie výkonného výboru SA TKD WTF

 • null

  Prezident SATKD

  Ing. Pavel Izarik

  Stará Spišská cesta 38, 04001 Košice

  Tel: 0902901640

  satkd.wtf@gmail.com

 • null

  Predseda rozhodcovskej komisie SATKD

  Ján Kopčík

  Bohdanovce 100, Košice okolie, 04416

  Tel: 0944974004

  satkd.rk@gmail.com

 • null

  Predseda trénersko - metodickej komisie SATKD

  Mgr. Nora Angyalová

  Rudná 171, 048 01 Rožňava

  Tel: 0908383161

  satkd.tmk@gmail.com

 • null

  Predseda komisie vrcholového športu - poverený vedením do najbližšieho VZ

  Miroslav Bitala

  Ľudvíka slobodu 26/91, 979 01 Rimavská Sobota

  Tel: 0915853650

  satkd.kvs@gmail.com

 • null

  Zástupca športovcov

  Bc. Adrian Angyal

  J. Marikovszkého 20, 04801 Rožňava

  Tel: 0914 228 043

  satkd.zs@gmail.com


 • null

  Sekretár SATKD

  Bc. Gabriela Ižariková

  Stará Spišská cesta 38, 04001 Košice

  Tel: 0908689948

  satkd.sekretar@gmail.com


 • null

  Kontrolór SATKD

  PharmDr. Peter Matejka, PhD.

  Hálova 4, 851 01 Bratislava

  Tel: 0918680913

  satkd.kontrolor@gmail.com