Fakulta športu opätovne vypísala termíny konania vzdelávania trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa

Fakulta športu Prešovskej univerzity opätovne vypísala termíny konania vzdelávania trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa jednotlivých špecializácii. Termíny školení sú uvedené na webovej stránke http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/
Prešovská univerzita v Prešove

Pozvánka na konferenciu – regenerácia a fyzioterapia

Pozvánka na konferenciu Športovým zväzom, Športovým odborníkom a Trénerom NŠC Národné športové centrum, priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava pripravila témy na konferenciu s názvom Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe. V prílohe Vám posielam pozvánku s obsahom konferencie. Základné informácie k organizácii: • Na základe mailovej požiadavky Vám bude…

Details