Fakulta športu opätovne vypísala termíny konania vzdelávania trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa

Fakulta športu Prešovskej univerzity opätovne vypísala termíny konania vzdelávania trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa jednotlivých špecializácii. Termíny školení sú uvedené na webovej stránke http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/
Prešovská univerzita v Prešove