Dňa 19.02.2017 sa v Košiciach, v telocvični Metropol na ulici Štúrova 32 uskutoční opakovacie školenie rozhodcov pre športový zápas. Školenie je zamerané hlavne na nové pravidlá a povely. Viac sa dozviete v pozvánke.