Dňa 21.10.2017 sa v Košiciach , v telocvični Metropol na ulici Štúrová 32 uskutoční opakovacie školenie rozhodcov pre športový zápas . Školenie je zamerané hlavne na nové pravidlá a povely . Viac informácií nájdete v pozvánke.