Dňa 11. marca 2016 sa bude v Košiciach na Stierovej 29 (Koryo telocvična) konať školenie pre
rozhodcov poomsae. Pozrite si pozvánku.

Časový harmonogram:

Sobota 11.3.2016
9,30 – 11,00 Teoretická časť, oboznámenie sa s pravidlami
11,00 – 11,30 Prestávka
11,30 – 14,00 Praktická časť, práca s bodovacími zariadeniami

Požiadavky na účastníkov: Účastník rozhodcovského školenia musí mať minimálne osemnásť rokov a minimálne druhý kup. Samozrejme sú vítaní aj cvičenci (od 4. Kupu), rodičia či tréneri, avšak minimálna podmienka konania školenia je účasť piatich aktívnych
alebo potenciálnych rozhodcov. Je potrebné si doniesť písacie potreby a dobok.