Dňa 27.01.2019 sa v Košiciach , v telocvični Metropol na ulici Štúrová 32 uskutoční opakovacie školenie rozhodcov pre športový zápas.

Časový harmonogram :

09:00-10:30 teória ( pravidlá rozhodovania )

10:25-11:50 teória (zmeny a novinky v pravidlách )

12:00-13:30 teória (otázky a diskusia )

14:00-15:30 praktická časť ( povely , modelové situácie )

15:30-17:20 praktické ukáźky ( problémové situácie , IVR )

17:30-18.10 praktická časť (otázky a diskusia )

18:20-18:50 písomné testy

18:50-19:00 vyhodnotenie skúšok , záver

Požiadavky na účastníkov : pozvaný sú hlavne rozhodcovia a nový adepti na rozhodcov , tréneri aj cvičenci . Prineste so sebou dobok , športovú obuv, písacie potreby a rozhodcovia knižku rozhodcu.

Pozvánka.pdf