Prosime zaujemcov o skolenie trenerov aby nahlasili svoj zaujem predsedovi TMK hned ako sa zaeviduju na skolenie.

Termin: 13-14.5.2017
Miesto: BB
Poplatok: 45,- Eu ( hradí si každý sám )
Registracia: online formularom
Podmienky: nájdete na stránkach univerzity.

Je potrebne poslat doklad o ziskani maturitnej skusky predsedovi TMK a nahrat ho aj do informacneho systemu SATKD – Budúci tréneri, informujte sa ohľadom tohto u svojho hlavného klubového trénera.