Dňa 16.4.2021 sa uskutoční školenie trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa, online formou v aplikácií ZOOM. Viac info v pozvánke.