Skúšky zo školenia trénerov II.KS – 3.blok (spolu 9 hodín): Angyalová, Ižarik, Ižariková, Švec
8.00 – prezentácia
8.30 – 9.45 – písomný test zo špeciálnej časti
9.45 – 15.00 – obhajoba zo špeciálnej časti (cca 40 min. na frekventanta) – vedenie časti tréningovej jednotky rozoberanej v danej práci
15.00 – 15.15 – vyhodnotenie skúšok a odovzdávanie osvedčení

Miesto konania: Hotel PLEJSY, Krompachy

Pozvánka