Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spúšťa výber kandidátov do tretieho ročníka vzdelávacieho programu Športovej diplomacie, ktorý sa realizuje v spolupráci s Českým olympijským výborom. Ten je určený nielen pre športovcov, ktorí zvažujú ďalšie uplatnenie v športovom prostredí, ale aj pre ľudí už pôsobiacich v športovom prostredí, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností.

Viac info na
https://www.olympic.sk/clanok/sosv-v-spolupraci-s-ceskym-olympijskym-vyborom-spusta-vyber-kandidatov-do-iii-rocnika