26.06.2010, Innsbruck, Rakúsko

Nasledujúcim turnajom, ktorý bol pre reprezentáciu poomsae premiérou, bol AUSTRIA POOMSAE OPEN, konaný v júny v Innsbrucku, ktorý niesol prívlastok „Á-čkový“. Bol to 1. Áčkový turnaj v histórii slovenskej reprezentácie poomsae. Zúčastnila sa ho Slovenská mini výprava v zložení dvoch členov, reprezentačná trénerka Nora Kiššová a reprezentant poomsae TOP tímu Gabriel Hiczér. Na tento turnaj sme šli v očakávaní, aj s obavami, rešpektom, aj sme sa tešili, aj mali strach, čo nám to prinesie, ale hlavne sme boli zvedaví. Turnaja sa zúčastnilo 13 krajín: Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nigéria, Srbsko a Slovensko. Premiérová účasť na takomto turnaji sa musí odraziť na psychike, zrazu je povestný vnútorný pokoj preč. U Gabiho sa to odrazilo už v príprave pred nástupom svojej kategórie, bol značne nervózny, videl kvality svojich súperov pri „rozcvičovaní sa“. V kategórii ich bolo 19 a to reprezentanti z viacerých štátov, ale s týmto sme rátali. Gabiho ambíciou bolo sa dostať do prvej desiatky, resp. do finálového kola, kde postupovalo 8 najlepších. Skonštatovala som, že to by bol veľmi veľký úspech. Totiž za súperov mal reprezentantov z Nemecka, Holandska (Rob Janssen), Veľkej Británie, samé zvučné mená, ktoré som evidovala už v roku 2008 na medzinárodnom poomsae seminári a turnaji vo Fínskom Turku. Zázrak sa nestal a ako nováčikovia sme šťastie tento krát nemali. Gabi nastupoval ako 6.-sty v poradí a za odcvičenie poomsae Keumgang a Sipjin dostal nízky počet bodov a nieslo sa to s ním až do konca prvého kola. Pritom nemal výraznejšie problémy ani s rovnováhou, ani s technikami, dynamiku mal výbornú. Do ďalšieho kola sa mu nepodarilo postúpiť. Za prezentáciu dostal malé ohodnotenie. Ako som už spomínala, svoje si odohrala aj psychika a vážnosť turnaja. Z tohto turnaja si nesieme ponaučenie, že stále máme čo zdokonaľovať na prevádzaní techník, aby sme sa priblížili k štandardu, ktorý sa preferuje na najvýznamnejších turnajoch. Sila má nastúpiť len na konci techniky, cvičiť s ľahkosťou, z uvoľnenia vykonať techniku a silu použiť až v závere. Ak zmeníme spôsob prezentácie techník, budeme môcť rátať s lepším umiestnením na Á-čkových turnajoch. Akokoľvek, na „Áčkovom„ turnaji v poomsae sme sa ako štát zúčastnili prvý krát. Kým si vybudujeme rešpekt u rozhodcov aj iných krajín, ubehne ešte veľa času, tak, ako to trvalo aj na iných poomsae turnajoch v zahraničí. Týmto ďakujem pánovi Róbertovi Lebovskému, ktorý bol našim osobným šoférom na tomto turnaji.

      Gabriel Hiczér TOP	KOYO TKD SLÁVIA UPJŠ KE	   S 2 M   19.miesto

Nora Kiššová, 3.DAN
Trénerka reprezentácie poomsae