Taekwondo je bojové umenie, ktoré sa ako forma sebaobrany vyvinulo kombináciou veľa rôznych bojových štýlov, ktoré existovali v Kórei posledných 2000 rokov a niektorých štýlov bojových umení z okolitých krajín. Taekwondo včlenilo prudké priamočiare pohyby a údery z karate, kruhové pohyby z kung-fu s prirodzenými kopacími technikami. Viac ako 50 typicky čínskych kruhových pohybov rukami je identických s technikami rúk v modernom taekwonde. A medzi niekoľko starších štýlov, ktoré prispeli patria: Tang-su, Taek Kyon, tiež známy ako Subak, Tae Kwon, Tae Kwonpup.

태 - TAE

noha

kop, úder nohou

권 - KWON

ruka

päsť, úder päsťou

도 - DO

cesta

cesta, metóda, filozofia života

Po spojení názvov, Taekwondo znamená „Umenie kopu a úderu“, „Umenie neozbrojeného boja“.

Praktikant Taekwondo takto využíva techniky na vlastnú obranu, ktoré obsahujú údery, kopy, bloky, úskoky, úhyby, výskoky, … Je to ale viac ako len fyzický bojový dril, taekwondo na základe striktnej disciplíny vytvára v cvičencovi cestu myslenia a určitý vzor pre život. Je to systém tréningu rozvíjajúceho telo tak aj ducha, v ktorom je dôraz kladený na rozvoj morálneho charakteru praktikanta. Čiže najzaujímavejším faktom o taekwondo je, že nie je len najvyšším umením sebaobrany, ale pozoruhodne zvyšuje „zdravý rozum“ svojich cvičencov. Sebaovládanie šľachtí človeka, má vyrovnanú myseľ a lepšie dokáže zvládnuť všetky životné situácie.

 • Vážiť si Taekwondo ako umenie i šport
 • Dosiahnuť fyzickú kondíciu prostredníctvom pozitívnej účasti
 • Zdokonaliť mentálnu disciplínu a sebaovládanie
 • Zručné ovládanie sebaobrany
 • Vedieť odhadnúť zručnosti seba samého aj ostatných
 • Poomsae – súborné cvičenie
 • Hosinsul – sebaobrana
 • Kyorugi – zápas
 • Kyokpa – prerážacie techniky
 • Základy Taekwondo – popis častí tela + počítanie
 • Seogi – postoj
 • Makki – blok
 • Kongkyok kysul – útočné techniky