Tradičné kórejské myšlienky najskôr museli byť vyskúšané, aby bolo možné vysvetliť ideologické aspekty taekwondo ako tradičného bojového umenia. Predkovia kórejskej rasy (Han) zažili nezdary, ktoré boli dielom prírodných katastrof a existenčných pomerov života a preto sa museli duchovne spoliehať na prírodnú silu, nebo, dážď, mraky, slnko, mesiac, stromy, skaly, … ako svoju útechu.
Ľudia tvorili kmeňovú a poľnohospodársku spoločnosť a prišli na jednotnú myšlienku, uctievania nebeského Boha, ktorá bola neskôr rozvinutá na myšlienku “Seon” (niečo jako bezchybná čistota, poctivosť), ktorá sa stala základom kórejského filozofického myslenia.
Na základe tejto myšlienky, mali budhizmus a konfucionalizmus veľký vplyv na obyvateľstvo. Po dlhý čas boli ludia zvyknutí na oddanosť k národu a spoločnosti bez zvýhodnenia osobných záujmov. Kórejská tradičná myseľ je charakterizovaná prioritou oddanosti ku krajine a obetou v dennom živote, takto ľudia myslia vopred na zodpovednosti skôr ako použijú úmyselne silu pre spravodlivosť.

Základy Taekwondo boli prebraté z inštinktov ľudí v boji o prežitie kde sa chránili holými rukami proti vonkajšej hrozbe. Taekwondo bolo rozvíjané ako bojové umenie systematicky v čase éry 3 kráľovstiev. (Silla 57 p.n.l., Koguryo 37 p.n.l., Paekje 18 p.n.l.). Všetky tri mali protichodné názory na dosiahnutie zjednotenia kórejského poloostrova. A súčasne sa museli brániť cudzej agresii z Číny a Japonska. V takýchto prípadoch sa každé kraľovstvo snažilo zkonsolidovať národnú jednotu, tlakom ducha národnej obrany medzi ľudmi. Tento duch bol založený na tradičnej “Seon” filozofii a bojovníci to prijali ako vojenského ducha. Príkladom dedičstva tohto ducha boli Hwarangdo počas dynastie Silla (oddiely vojakov). Ich pevný postoj k tomuto stavu bol odvodený z myšlienky oddanosti a synovskej piety a ktorou mohli dobrovolne stratiť svoj život v záujme obrany štátu. Dalšou vlastnosťou bola odvaha a nebojácnosť v boji. Treťou bola myšlienka etiky, s ktorou boli zaviazaní, aby sa nedopustili etických chýb a nikdy nezradili svoje sociálne záväzky. Tieto myšlienky pomohli Hwarangs zo Silla obrániť seba a poraziť ďaľšie dve kráľovstvá pre zjednotenie polostrova.
Takto duch Hwarangdo zdedil tradičnú kórejskú myšlienku založenú na “Seon” filozofii a dal možnosť narodenia ducha TAEKWONDO, ktorý bol založený na myšlienkach oddanosti, piety, odvahy bojovať, praktickej etiky a myšlienke dôslednosti pri výuke a v boji. Táto myšlienka bola odkázaná pre súčasných kórejcov.

Tradičnú kórejskú etiku a históriu taekwondo dobre odráža obraz kórejskej spoločnosti v minulosti. TAEKWONDO ako tradičné bojové umenie je nie len bojová zručnosť, ale vlastný produkt národných tradícií zahrňujúci filozofický duchovný svet bojových umení.
V strede prudkých bojov o prežitie medzi rôznymi rasami na Zemi, kórejčania udržiavali počas histórie 5000 rokov národný duch založený na “Seon” filozofii a duch taekwondo bol v súlade národnou históriou.

Ako je uvedené predtým, duch TAEKWONDO sa vyvinul z tradičnej národnej myšlienky, ktorá bola pretransformovaná zo zakladajúceho praotca národa Tangun, ktorý hlásal idealizmus “hongik-ingan”(zmysel všeobecných výhod humanizmu) a “jaese-ihwa”(zmysel racionalizácie ľudského života). Táto myšlienka bola zobratá za tradičnú národnú myšlienku reprezentovanú filozofiou hongik-ingan v čase veku Chosun tiež formujúceho duch taekwondo.