timeline_pre_loader
Počiatky vzniku Taekwondo

Primitívna spoločnosť

Ľudia v primitívnych dobách bez ohľadu kde žili sa snažili vyvinúť typ boja, ktorý by im zabezpečil obživu a sa ochránili pred nepriateľom a divými zvieratami.
Snažili sa vymyslieť zbrane pre efektívnejšiu obranu a jednoduchšie získavanie obživy. Formu boja zdokonaľovali počas náboženských rituálov ako hru. S rozvojom sily a zdravia sa zefektívňovala technika za použitia rúk a nôh a takto bola vytvorená primitívna forma Taekkvon (staré meno pre Taekwondo).

Primitívna spoločnosť

Dlhoveká skúsenosť ľudí v tejto dobe pri obrane seba proti útokom zvierat ako aj ich imitácia útočných a obranných pozícií zvierat pomaly viedli ľudí k vývoju efektívnejších techník za použitia rúk a nôh takto bolo vytvorená primitívna forma Taekkvon (staré meno pre Taekwondo).

Dynastia Koguryo

Kórejskí predkovia, ktorí osídlili niekoľko štátov v tejto krajine po neolitickej dobe mali veľa aktivít. Yonggo v štáte Puyo, Tongmaeng v Kogury, Much’n v štátoch Ye a Mahan, Kabi v Silla dynastii to sú niektoré príklady zo športových aktivít, ktoré starobilí Kórejci používali v náboženských obradoch. Toto rozvinuli do foriem cvičení na posilnenie zdravia a bojových schopností.

Dynastia Koguryo

Počiatok Taekwondo v tejto krajine môžeme priradiť do dynastie Koguryo, 37 rokov p.n.l. podľa nástenných malieb nájdených v ruinách kráľovských hrobiek postavených touto dynastiou, aby ukázali výjavy z praktikovania Taekwondo. Muyng – ch’ong a Kakchu – ch’ong sú dve kráľovské hrobky postavené počas Koguryo dynastie, ktoré boli objavené skupinou archeológov v roku 1935. Nachádzali sa v Tungku, Tunghua provincii v Manchurii, kde Koguryo malo hlavné mesto. Strop Muyng – ch’ong hrobky bol pokrytý maľbou, ktorá zobrazovala dvoch mužov ako cvičia taekwondo, kým nástenné maľby Kakchu – ch’ong zobrazujú zápasenie. O týchto kresbách hovorí aj japonský historik Tatashi Saito v knihe “Štúdium kultúry v starovekej Kórei”: “Maľby tiež hovoria o tom, že osoby pochované v hrobke praktikovali taekwondo za svojho života a toto cvičenie používali spolu s tancom a spevom pre účel spojenia s dušami mŕtvych.

Dynastia Koguryo

Výstavba týchto hrobiek sa datuje do doby medzi 3 – 427 n.l. počas, ktorých ako hovoria historici zostala provincia Hwando hlavnou provinciou dynastie Koguryo. Z toho môže byť odvodené to, že ľudia začali cvičiť taekwondo v tejto perióde.
Obdobie dynastií kórejského polostrova

Hwarangdo dynastie Silla

Taekwondo bolo praktikované aj počas dynastie Silla. Kráľovstvo tejto dynastie sa nachádzalo na juhovýchode krajiny ( Koguryo na severe ) a vzniklo asi 20 rokov skôr ako Koguryo.
V Kyongjoo, hlavnom meste dynastie, sú vytesané dva mníšske obrazy na Kumgang obrej veži v Sukkuramskej jaskyni v Pulkuk-sa svätyni, ktoré zobrazujú dvoch obrov stojacich oproti sebe v postojoch taekwondo.
Silla bola známa pre svoje Hwarang-do. Kórejská kultúra a bojové umenia tej doby boli silne ovplyvnené a obohatené touto organizáciou, ktorá mala vojenský, výchovný a sociálny charakter a jej členov tvorili mladí šľachtici tejto dynastie.

Hwarangdo dynastie Silla

Kódy cti, na ktorých bolo Hwarang-do postavené boli:

  • oddanosť k vlasti
  • úcta a poslušnosť k rodičom
  • vernosť priateľom
  • odvaha v boji
  • vyhýbanie sa zbytočnému násiliu a zabíjaniu

Hwarangdo dynastie Silla

Vplyv Hwarang-do zohral významnú úlohu pri zjednocovaní 3 kráľovstiev.
Veľa roztrúsených opisov v písomnostiach 3 kráľovstiev, napr. Samguk Yusa, najstarší dokument kórejskej histórie, ukazujú, že Hwarang-do nie je považované len ako cvičenie pre výcvik neozbrojených šľachticov, ktoré predstavovalo podstatnú časť telesného a vojenského výcviku ale aj ako rekreačné cvičenie. Archeologické nálezy t.a. nástenné maľby v kráľovských Hrobkách Kogury dynastie, kamenné sochy v pagodách vytvorených počas Silla dynastie, v písomnostiach je zobrazených veľa štúdií bojových postojov, schopností a pohybov, ktoré sa veľmi podobajú súčasným postojom a formám taekwondo.

Soobak v dobe dynastií Kory a Yi

V histórii Kory , taekwondo, ktoré sa nazývalo “Soobak” nebolo len športovou aktivitou alebo niečím, čo zlepšuje zdravie, ale tiež bolo doporučovaným bojovým umením zo značnou vysokou hodnotou ducha. Existujú záznamy, ktoré hovoria, že Soobak počas dynastie Kory bol organizovaný ako šport aj pre divákov.
Soobak získal najväčšiu popularitu za vlády kráľa Uijong medzi 1147-1170 n.l.
Táto doba je prekrývaná s érou čínskych Sung a Ming dynastií, počas ktorých čínske “Kung-fu” získalo širokú popularitu ako umenie sebaobrany a bolo rozvinuté do dvoch systémov Neikya a Weikya. Líšili sa poňatím, jeden smer bol viac obranný a druhý útočný.
Tento fakt ukazuje, že taekwondo bolo ovplyvnené rôznymi smermi bojových umení a vyvíjalo sa počas dlhej kórejskej histórie.

Soobak v dobe dynastií Kory a Yi

Soobak bol národným športom, ktorý bol populárny aj medzi členmi kráľovského dvora tak aj medzi prostým ľudom.
Bol povinný pre členov vojenských oddielov kráľovskej vlády a tvoril aj časť prijímacích skúšok do týchto oddielov.
Počas dynastie Yi (1392-1910 n.l.) bol Soobak knižne vydaný ako bojové umenie, čo spôsobilo väčšie rozšírenie medzi verejnosťou ako počas dynastie Kory, kde to bolo vyučované len pre vojenské účely.
Existuje záznam, že obyvatelia obidvoch provincií Chungch a Chila usporiadali zápas v dedine Chakji na hranici medzi oboma provinciami. Tento záznam podporuje poznámku, že Soobak hral dôležitú úlohu ako športová aktivita.
Kráľ Chohgjo uverejnil “Muye Tobo Tongji” ilustrovanú knihu bojových umení, kde taekwondo tvorilo jednu kapitolu.
Avšak v druhej polovici panovania dynastie Yi začal pokles významu Soobak ako bojového umenia spôsobený nedbanlivosťou kráľovského dvora, ktorý bol stále rušený spormi medzi feudálnymi politickými skupinami. Výsledkom toho bolo to, že Soobak sa stal len rekreačnou aktivitou pre obyčajných ľudí.

Archeologické nálezy a nástenné maľby v kráľovských hrobkách Koguryo dynastie, kamenné sochy v pagodách vytvorených počas dynastie Silla a v písomnostiach je zobrazených veľa štúdií bojových postojov, schopností a pohybov, ktoré sa veľmi podobajú súčasným postojom a formám Taekwondo.
Novodobá história

1909

Novodobá história taekwondo začína v roku 1909, kedy japonské sily obsadili Kóreu a okupovali krajinu 36 rokov. Aby eliminovali kórejské vlastenectvo zakázali praktikovanie všetkých vojenských umení, kórejský jazyk a spálili všetky knihy napísané v Kórei. Tento zákaz mal odozvu v obnovenom záujme o Subak. Začali vznikať tajné skupiny, ktoré praktizovali bojové umenia v odľahlých budhistických kláštoroch. Ďalší ľudia odišli z Kórei študovať bojové umenia do Číny a Japonska. V roku 1943 sa obyvateľom kórejského polostrova oficiálne predstavili Judo, Karate a Kung-fu a bojové umenia opäť získali popularitu. V roku 1945 bola Kórea oslobodená. Niekoľko rokov pred oslobodeným existovalo veľké množstvo variácií Subak/Tae Kyon, čo bolo spôsobené vplyvom ostatných bojových umení.

1945

Prvá škola taekwondo (Kwan) vznikla v Yong Chun, Soule v 1945. Počas obdobia 1945 až 1960 vzniklo veľké množstvo škôl. Každá tvrdila, že vyučuje tradičné kórejské bojové umenie ale každá dávala dôraz na iný aspekt Tae Kyon/Subak, čo malo za následok rozdielnosť názvov. Niektoré boli: Soo Bahk Do, Kwon Bop, Kong Soo Do, Tae Soo Do and Kang Soo Do.

V roku 1945 sa formovali aj kórejské ozbrojené sily a poručík Hong Hi Choi začal vyučovať Tae Kyon na vojenskej základni Kwang Ju. Medzi praktikantmi boli aj Američania z 2.pešieho pluku. Neskôr v roku 1949 Hong Hi Choi navštevoval vojenskú školu v Ft.Riely blízko Topeka, Kansas v USA. Počas štúdia robil verejné exhibície pre príslušníkov armády. Toto bol prvý prejav Tae Kyon v Amerike.

1952

Najväčší bod obratu pre kórejské bojové umenia začal v roku 1952. Počas vrcholu kórejskej vojny, prezident Syngman Rhee sledoval 30 minútové vystúpenie kórejských majstrov bojových umení. Najväčší dojem urobil Tae Hi Nam, keď úderom zlomil 13 škridiel. Po vystúpení hovoril s Hong Hi Choi o bojových umeniach a nariadil generálom, aby všetci vojaci cvičili bojové umenia. To zapríčinilo obrovský nárast škôl Tae Kyon a praktikantov tohto umenia. Prezident Rhee poslal Tae Hi Nam na rádiový kurz do Ft. Benning v štáte Georgia, počas tejto stáže on urobil veľa vystúpení a dostalo sa mu aj značnej mediálnej publicity.

1952 - 55

Počas tohto obdobia v Kórei vznikali špeciálne bojové skupiny, ktoré cvičili bojové umenia na boj proti komunistickým silám v Severnej Kórei. Jednou z najznámejších skupín bola skupina “Black Tigers” (Čierne tigre). V roku 1953 sa kórejská vojna skončila. V roku 1954 generál Hong Hi Choi organizoval 29.peší pluk na ostrove Che Ju, mimo kórejského pobrežia ako centrum výcviku Taek Kyon v armáde.

Dňa 11.apríla 1955 na konferencii majstrov Kwan, historikov a tých, čo šírili Taek Kyon sa majstri rozhodli spojiť svoje rôzne štýly, aby spojili výhody všetkých škôl. Názov “Tae Soo Do” bol prijatý väčšinou majstrov. O dva roky sa názov zmenil znova a to na “Taekwondo” tento názov navrhol generál Hong Hi Choi, ktorý je považovaný za otca taekwondo. Navrhoval ho preto, lebo je veľmi podobné s Taek Kyon a tak poskytuje a udržiava tradíciu. Okrem toho, opisuje oboje aj ručné aj techniky nôh.

1961 - 62

Stále pretrvával nesúlad medzi technikami jednotlivých škôl a neboli unifikované. Dňa 14.septembra 1961 nariadením novej vojenskej vlády vzniká Kórejská asociácia taekwondo (KTA, Korea Taekwondo Association ), aby spojila školy Kwan a je zvolený prvý prezident generál Hong Hi Choi. V roku 1962, KTA preverí všetky majstrovské stupne, aby určila národné štandardy a tiež sa Taekwondo zúčastnilo na výročnom stretnutí atlétov v Kórei. KTA vyslalo inštruktorov a demo tímy do celého sveta. Jhoon Ree, považovaný za otca amerického taekwondo, navštevoval San Marcos Southwest Texas State College a neskôr robil kurzy taekwondo a otvoril klub taekwondo pre verejnosť.

V roku 1963 je založená centrála pre Ameriku a v r.1967 vzniká U.S. Taekwondo Association, ktorá je v r.1974 nahradená U.S. Taekwondo Federation.

1966

V Kórei sa štúdium taekwondo veľmi rýchlo rozšírilo z armádnych jednotiek do stredných a vysokých škôl.
V marci 1966 Choi založil International Taekwon-do Federation (ITF), ktorej bol prezidentom. Choi neskôr rezignoval na funkciu prezidenta KTA a presunul centrálu ITF do Montrealu (Kanada), aby riadil Taekwondo medzinárodne. Kládol hlavný dôraz na metodiku sebeobrany a nie na šport. Bolo publikované, že do roku 1974 bolo vyškolených 600 inštruktorov ITF, ktorí šírili taekwondo po svete.

25. – 27.máj 1973

Prvý medzinárodný šampionát Taekwondo

1973

Za nového prezidenta KTA bol zvolený Un Young Kim. Kórea je kolískou taekwondo, a preto prevládol názor, že by ústredie malo byť v Kórei a preto dňa 28.05.1973 vzniká World Taekwondo Federation (WTF) a sú zrušené kontakty s ITF. Prezidentom sa stáva Un Yong Kim. WTF sa stáva oficiálnou organizáciou voči kórejskej vláde a jej úlohou je riadiť taekwondo vo svete. Zhodou okolností v tomto období prebieha prvý svetový šampionát taekwondo v Soule, Kórea. Najväčšou úlohou novej organizácie sa stáva štandardizovanie súťažných pravidiel a organizovanie svetových súťaží.

august 1975

Taekwondo sa stáva členom Valného zhromaždenia medzinárodných športov (GAISF)

1980

IOC prijíma Taekwondo do svojich radov

1982

Taekwondo vybraté ako ukážkový šport na OH 1988 v Soule

september 1978

Vznik Ázijskej únie Taekwondo

október 1986

Prezident WTF Dr.Un Young Kim je zvolený za prezidenta GAISF, stáva sa členom IOC

1988

Ukážkový šport na OH v Soule

1990 - 98

Prezidentom SATKD WTF je Zdeno Krajčovič

1991

Slovenská Asociácia Taekwondo WTF vznikla v roku 1991/92. Založil ju Zdeno Krajčovič so sídlom v Bratislave. Skladala sa z jedného klubu Taekwondo, keď v roku 1994 sa druhým členom SA TKD WTF stal Taekwondo klub HAKIMI Rožňava. Neskôr sa pričlenili ďalšie kluby z Liptovského Mikuláša a Košíc, Oficiálna skratka je SATKD WTF. Je členom telovýchovných spolkov v SR, a to členom KŠZ a SOV.

júl 1992

Prezident WTF Dr.Un Young Kim je zvolený za viceprezidenta IOC

1992

Taekwondo ako ukážkový šport na OH Barcelona

1994

Taekwondo bolo prijaté ako olympijský šport!

1994

SATKD WTF je členom:
svetovej federácie ( WORLD TAEKWONDO FEDERATION )
európskej únie ( EUROPEAN TAEKWONDO UNION )

1998 - 2003

Prezidentom SATKD WTF je Ing. Jozef Cehlár

september 2000

Oficiálny šport na OH Sydney

2003 - 2004

Prezidentom SATKD WTF je Ing. Július Kostolný

2004

Taekwondo je na OH v Aténach

2004 - 2012

Prezidentom SATKD WTF je Ing. Ivan Nemčok

2008

Taekwondo je na OH Beijing

2012 - súčasnosť

Prezidentom SATKD WTF je Ing. Pavel Ižarik

2012

Taekwondo je na OH v Londíne