Základnou časťou sebaobrany sú voľné techniky, nazývajúce sa Paegi. Sebaobrana je veľmi dôležitá a používa sa na viaceré účely. Učíme sa používať možnosti aj nemožnosti svojich znalostí v rozličných situáciách. Týmito možnosťami správne manipulujeme v čase konfliktu. Buď sa vyhneme situácii alebo prekvapíme útočníka. Niekedy je nevyhnutné útočníka atakovať. Najlepšou obranou je útok. Spoznávaš svoju vlastnú silu a pomaly získavaš viac sebavedomia.

Neexistuje žiadny jemný spôsob boja a sebaobrany. Nie je možné ubrániť sa a neuškodiť protivníkovi. Jedným z dôvodov pre mnohých ľudí, ktorí sa chcú naučiť bojové umenie je fakt, že si neprajú „zašpiniť si ruky“ pri obrane seba alebo svojich priateľov a blízkych. Sú lákaný napríklad do rôznych škôl a kurzov s prísľubom, že budú schopný spacifikovať útočníka bez toho aby mu ublížili. Myslím si, a je to len môj názor, že by si mal okamžite opustiť takýto klub, kde ti inštruktor sľubuje podobné smiešne veci. Nie je to len nemiestnosť, ale je to tiež nebezpečné pre žiaka, pretože je pomýlený v otázkach vlastnej bezpečnosti.

Každé skutočne reálne a funkčné bojové umenie má niekoľko pravidiel, ktoré sa uplatňujú v bojovom strete v ktorom nie je žiadny rozhodca, žiadna váhová kategória a už vôbec v ňom neplatia žiadne fair play pravidlá. Ide v ňom minimálne o Vaše zdravie.

Tréningové metódy nás učia istým pravidlám pre sebaobranu. Poukážem tu na niektoré z nich, ale je dôležité, aby ste si ich nielen prečítali a teoretizovali o nich, ale aby ste ich cvičili a získavali tak potrebné návyky a mechaniku tela.

Princípy:

 • Princíp koordinovania sily (Hapkido):
  • prvá cesta a najdôležitejšia je harmónia medzi mysľou a telom. Aby si bol schopný v bojovej situácii účinne čeliť súperovi potrebuješ úplnú kontrolu svojho tela a aj mysle. Mal by si použiť telo ako predĺženie svojich mentálnych riešení.
  • koordinácia útoku a obrany

Obidve koncepcie sú podstatné pre dobrú sebaobranu. Vysvetlime si dva prípady: Osoba môže vedieť ako seba uchrániť pred útokom nožom, ale ak si pripustí veľký strach jeho pohyb je neobratný, uponáhľaný alebo ešte horšie zamrznutý a potom sú všetky jeho vedomosti zbytočné. Podobne, naopak osoba môže byť navonok sebaistá, má plnú kontrolu svojho tela aj emócií, avšak ak nevie ako využiť pohyby súpera a jeho energiu, silu dostáva sa do nevýhody.

 • Využitie súperovej sily
  Nečakáme na útok s tým, že použijeme len defenzívne techniky, ale využijeme súperov útok na jeho obrátenie proti nemu samému a následnými útočnými technikami môžeme kontrolovať jeho násilnosti. Prípadne ho môžeme dať do stavu neschopného daľšieho pohybu alebo boja.

 • Vyhnutie sa priamemu útoku
 • Vždy sa snažte previesť všetko čo najjednoduchšie.
 • Nikdy nič nepredpokladajte.
 • Poznajte správne autokinematické reflexy

Rozdelenie:

Pri rozdelovaní techník by sme mohli použiť rôzne kritériá. My sa ich pokúsime rozdeliť týmto spôsobom:

 • prázdne ruky proti prázdnym rukám
 • prázdne ruky proti nejakej zbrani
 • zbraň proti zbrani

Keďže taekwondo je cvičenie bez zbrane, hoci ako zbraň nám slúži naše vlastné telo, pri tretej kategórii sa myslí ako zbraň, niečo doplnkové, niečo čo môže urobiť náš útok a obranu dôraznejšou napr. krátka alebo dlhá palica, dáždnik, skala, reťaz, nôž, …a tejto kategórii sa vyhneme.

Každú kategóriu môžeme rozdeliť na útočné a obranné techniky a každú z nich na úderové a blokovania kĺbov (kĺbové zámky). Do techník blokovania kĺbov možeme zaradiť skrúcania končatín, hody, znehybnenia, škrtenia. Do úderových techník – kopy, údery a seky rukou, vpichy. Ďalej by sme mohli techniky rozdeliť podľa pozícií, v ktorých sa ako obranca nachádzame – v stoji, v sede, v ľahu a pod.

Obrana proti úderom rukou:

 • úderom
 • blokovaním kĺbov
 • kopom
 • prehodom súpera

Obrana proti kopacím technikám:

 • proti priamemu kopu ( ap-chagi)
 • proti bočnému kopu (yeop-chagi)
 • proti oblúkovému kopu (dollyo-chagi)
 • proti opačnému oblúkovému kopu (mom-dollyo chagi)

Obrana proti držaniu rúk, rôzne variácie:

 • blokovaním kĺbov
 • úderovými technikami
 • kopacími technikami
 • prehodovými technikami

Držania tela, krku, pliec, vlasov