Kyokpa alebo prerážacie techniky sú jednou z metód určitého spôsobu merania sily a rýchlosti praktikanta taekwonda aplikovaním rôznych techník pri použití fyzickej sily a mentálnej koncentrácie. Prerážacie techniky sú jednou z najtajomnejších stránok aplikácií tréningu taekwondo.

Medzi najpoužívanejšie časti tela patrí:

 • päsť
 • vonkajšia hrana ruky
 • prstová časť chodidla
 • bočná hrana chodidla

Rozdelenie kyokpa techník:

 • stacionárne
 • jednoduché v pohybe
 • viacnásobné
 • vo výskoku
 • rotačné vo vzduchu

Prerážacie techniky predstavujú jednu z vrcholných znalostí umenia. Preto ich zvládnutie vytvára silnú motiváciu cvičencov a aj divákov pre ďalší rozvoj a cvičenie taekwondo. Kyokpa je súčasťou skúšok technickej vyspelosti cvičencov na majstrovské stupne DAN. Tu ako materiál slúžia smrekové doštičky presne stanovenej hrúbky. Pre juniorov 2cm. seniorov 3cm a viac.

Rozhodujúce faktory pre úspešnú prerážaciu techniku:

 • správna technika vykonaného pohybu
 • sila
 • pružnosť
 • rýchlosť
 • správny odhad vzdialenosti alebo ohnisko
 • ohybnosť

Pre exhibičné predstavenia sa ako materiál používa tiež:

 • tehla
 • škridla
 • betónové kvádre
 • kachličky
 • bloky ľadu
 • drevené palice a pod.