Počítanie
Základné Radové
1 Hana 1. Il
2 Tul 2. I
3 Set 3. Sam
4 Net 4. Sa
5 Tasot 5. O
6 Yosot 6. Yuk
7 Ilgop 7. Chil
8 Yodolp 8. Pal
9 Ahop 9. Ku
10 Yol 10. Sip
11 Yol Hana 11. Sip Il
12 Yol Tul
20 Seu Mool 20. I Sip
21 Seu Mool Hana
30 Yo Reun 30. Sam Sip
40 Ma Heun 40. Sa Sip
50 Sheen 50. O Sip
60 Ye Soon 60. Yuk Sip
70 Il Heun 70. Chil Sip
80 Yudoon 80. Pal Sip
90 A Heun 90. Ku Sip
100 Bak 100. Il Bak
Meo-li hlava
Eolgool hlava a krk
Injoon jamka pod nosom
Mok krk
Mom telo
Momtong trup
Myung chi solar plexus
Pal rameno
Palkoop lakeť
Palmok predlaktie
An palmok vnútorná strana predlaktia
Bakat palmok vonkajšia strana predlaktia
Joomeok päsť
Doojoomeok predná strana päste
Mejoomeok malíčková strana päste
Son dlaň
Sonnal malíčková hrana dlane (nožová ruka)
Sondunk chrbát ruky
Sonnal dunk palcová hrana dlane
Son Mok koreň chrbta ruky
Botang son spodná hrana dlane
Sonkeut konce prstov (na vpich)
Agum son časť medzi palcom a ukazovákom
Dari noha
Arae dolná časť tela – nohy
Tanjon bod dva prsty pod pupkom
Mooreop koleno
Baal chodidlo
Baal nal vnútorná hrana chodidla
Baaldunk priehlavok
Baal nal dunk malíčková hrana chodidla
Apchook spodná predná časť chodidla
Dwichook spodná hrana päty
Dwikumchi zadná hrana päty
Opo postavenie dlane smerom dolu
Sewo postavenie dlane vertikálne
Jaechyo postavenie dlane smerom hore
 • Ciele zásahu
 • Aplikačné časti tela
  1. Joomeok – päsť
  2. Son – dlaň
  3. Pal – rameno
  4. Bal – chodidlo

Taekwondo je umenie, v ktorom cvičenec používa malé alebo veľké časti tela na útok a porážku súpera alebo súperov aplikáciou takých techník, ako Jireugi (úder), Chireugi (vpich), Chigi (sek), Chagi (kop) nasmerovaním na veľmi maličké ciele a naopak, na obranu seba samého od útočníka alebo útočníkov s Makki (blok) technikami.
Taekwondo je kombinácia rozličných nezávislých pohybov techník, ktoré sa nazývajú Základy Taekwondo.

Základy Taekwondo:

 • Techniky
  • Útok
   • noha
   • ruka
  • Obrana
   • noha
   • ruka
  • Postoj
   • široký
   • krátky
 • Telo
  • Aplikačné časti
   • noha
   • ruka
  • Ciele
   • spodná časť
   • telo
   • tvár

Pri postojoch Seogi horná časť tela vrátane ramena vykonáva voľné pohyby, ale telo je stále vzpriamené, to znamená, telo je vertikálne. Seogi techniky majú veľký vplyv na pohyb od centra gravitácie a centra ťažiska. Druhy seogi techník závisia od pozície a pohybu dvoch nôh. Niekedy premyslené držanie tela robí seogi techniku pripravenú pre obranu a keď je postoj nestabilný, pohyb od stredu sa robí rýchlejšie a používa impulzívnu silu, tak sa postoj môže rýchlejšie pripraviť na vykonanie nasledujúcej akcie. Typy seogi sú klasifikované podľa pozície chodidiel, obe od seba rozšírené na stranu, alebo vpredu a vzadu a podľa držania kolien – oba natiahnuté alebo pokrčené.
Ak sú chodidlá pritiahnuté, centrum tela sa stane nestabilným a centrum gravitácie sa posúva vyššie, robí to postoj neistým, ak kolená sú napnuté. Preto širokootvorené chodidlá a pokrčené kolená robia pevný, rovnovážny postoj, ktorý pri obrate nemá rýchly pohyb od centra tela, ako ani silnú impulzívnu silu.
Ako vyššie spomenuté, zachovanie rovnováhy je do veľkej miery ovplyvnené šírkou medzi dvoma chodidlami. Každá osoba má rozdielnu štruktúru tela : človek s dlhými nohami sa prirovnáva k svojmu celému telu tak aj človek s krátkymi a takisto človek s veľkými chodidlami, alebo s malými sa prirovnáva k svojmu telu. Dôležité : najprimeranejšia šírka medzi dvoma chodidlami pre stabilný postoj nemôže byť medzi jednotlivcami rovnaká. Zvyčajne jednotka dlhého postoja alebo kroku sa používa na meranie šírky medzi chodidlami v predo – zadnom postoji, zatiaľ čo jednotka dĺžky chodidla sa používa v širokej miere v ľavom a pravom postoji. Uhol medzi dvoma chodidlami je tiež záležitosťou uváženia vo vykonaní postoja a smer očí alebo tela bude základnou čiarou uhla.

SEOGI – POSTOJE
Charyot „pozor”
Kyongye úklon
Moa seogi stoj spojný
Charyot seogi stoj spojný, špičky od seba
Naranhi seogi stoj na šírku ramien
Gibon Jumbi seogi základný prípravný postoj pred poomsae
Pyeonhi seogi stoj na šírku ramien, špičky od seba
Jochoom seogi stoj jazdca na koni
Ap seogi krátky prechádzkový postoj
Ap koobi dlhý postoj
Duit koobi „L” postoj
Peonhi seogi krátky „L“ postoj
Beom seogi zadné chodidlo na zemi, predné sa opiera o špičku
Koa seogi zadné chodidlo sa opiera o špičku, predné chodidlo na zemi
Momtong Bandae Jireugi súhlasný dlhý postoj s úderom
Momtong Baro Jireugi nesúhlasný dlhý postoj s úderom
Ocha seogi „T“ postoj
Hakdari seogi pravá noha na zemi, ľavá noha sa chodidlom
opiera o vnútornú časť pravého kolena
Kyorugi zápas
Kyorugi Jumbi / Kyorumsae bojový postoj
Yeop Kyorumsae bočný bojový postoj
Na Chumsae nízky bojový postoj
Yolimsae otvorený bojový postoj
Dachumsae zatvorený bojový postoj

Makki (obrana alebo blokovanie) techniky sú obranou seba samého pri ohrozovaní protivníkom. Zabránenie útoku protivníka uniknutím je iný prostriedok obrany seba samého. Často sa hovorí, že únik od nebezpečenstva je jedna z najlepších techník sebaobrany. Napriek tomu sú situácie, keď je nevyhnutná konfrontácia tvárou v tvár a využitie blokovacích techník. Človek s dobrou obrannou technikou nesmie provokovať nepotrebný boj, aj keď vie, že je schopný vyhrať. V opačnom zmysle človek s nedostatočnými obrannými schopnosťami by ukázal svoju hlúposť, ak si trúfa bojovať. Samotná obrana seba samého pred útokom nemôže viesť ku konečnému oslabeniu ofenzívy oponenta.
Preto je väčšina makki techník Taekwondo navrhnutá tak, aby poranila eliminovala oponenta použitím pästí alebo nožovej ruky, ktoré, ak sa tvrdo trénujú, môžu zasadiť úder na určité časti vitálnych bodov a oponentovi spôsobí neschopnosť rúk a nôh.
Preto sa makki techniky musia trénovať tvrdo, lebo môžu fungovať aj ako ofenzívne techniky. S touto vedomosťou môže človek ukázať svoju veľkodušnosť : nevíťaziť nad oponentom iniciatívnym útokom, ale víťaziť iba defenzívnymi technikami bez poranenia. To je naozaj spravodlivá cesta cnostného človeka, ktorý sa učí Taekwondo.
Toto je dôvod, prečo sa tréning Taekwondo plánuje so začatím makki techník, ktoré sú tréningom prenesené do ofenzívnych techník.
Taekwondo používa časti tela, z ktorých sú niektoré silné, keď sa sťahujú a keď sa prudko otvoria – tak sa aplikujú v ofenzívnych technikách, zatiaľ čo iné masívne a dlhé časti sa aplikujú v defenzívnych technikách (makki). Bloky sú účinnejšie, keď sa blokujúce časti používajú vo vyvážených polohách.
Obrana nohou alebo chodidlom môže byť dosť silná, ale neblokujúca noha má ťažkosti s udržovaním rovnováhy tela, takto akákoľvek chybná technika vedie k zraneniam. Preto obe ramená majú lepšie využitie v makki technikách a nohy na udržanie rovnováhy. Dodržuje sa pravidlo, že jedna z pästí a hlavne vonkajšia strana predlaktia sa používa v technike makki, ktorá sa nazýva „palmok – makki“. Iná kategória makki techník nazývajúca sa „sonnal – makki“ čiže ostrá nožová ruka (otvorená dlaň). Preto je to všeobecné pravidlo, že druhú ruku treba mať pripravenú na asistovanie tej hlavnej. „Palmok makki“ sa prenáša zvonku jedným zápästím, ale môže byť asistovanie s druhým zápästím a táto technika sa volá „Geodeuro – makki“. Niekedy je blok nožovou rukou vykonávaný len jednou rukou „hansonnal makki“.

Akokoľvek rôzne typy makki sa nedajú samostatne vysvetliť, opisujú sa nasledovne :
časť tela použitá v makki + cieľ + cesta makki = názov techniky

Opisy

 1. Cesta obrany tváre dvíhaním vonkajšieho predlaktia je typický vzor techniky obrany tváre. Preto je jednotne nazývaná „eolgool makki“. Samozrejme, sú aj iné metódy obrany tváre.
 2. Vonkajšie zápästie (predlaktie) sa smie užívať aj na obranu tváre posúvaním predlaktia zvnútra von „bakat makki“ a zvonka dovnútra „an makki“. Pri blokovaní tváre sa tento blok nazýva „eolgool bakat – makki“, alebo „eolgool an – makki“.
 3. Nožová dlaň „sonnal“ sa používa pri bakat makki na obranu tela. Táto technika sa nazýva „hansonnal momtong bakat – makki“ (jedna nožová dlaň, telo, blok vedený z von dnu)
Základné blokovacie techniky :
MAKKI – BLOK
Arae makki blok spodnej časti tela
Eolgool makki (an, bakat) blok hlavy (zvonka dovnútra, zvnútra vonka)
Momtong an makki vonkajší blok tela (zvonka dovnútra)
Momtong bakat makki vnútorný blok tela (zvnútra von)
Sonnal arae makki blok spodnej časti tela nožovou rukou
Sonnal momtong makki blok tela nožovou rukou
Geodureo arae makki dvojitý blok spodnej časti tela
Geodureo momtong makki dvojitý blok tela
Geodureo eolgool makki dvojitý blok hlavyv
Jireugi  - úder
 Chireugi - vpich
 Chigi   - sek
 Chagi   - kop

Tak, ako sme sa zmienili v druhej sekcii o aplikačných častiach tela, útočné techniky v Taekwondo sú aplikované takými časťami, ako ruka – ktorá je tvrdá vtedy, keď je zovretá v päsť a ostrá, keď je otvorená v dlaň, ako chodidlo – ktoré je pevné vtedy, keď prsty a členok sú pevne pokrčené a dlhé a ostré keď je roztiahnuté. Takto tieto časti tela vykonávajú osudný úder na poranenie oponenta v rozličných vzorkách útokov nazývaných : jirugi (udieranie), chigi (sekanie), chireugi (vpichanie) a chagi (kopanie), hurigi (uchytenie), atď.
Útočné techniky sú pomenované podľa aplikačných častí tela a o aplikačnej časti sa rozhodne v súlade s cieľom útoku. Technika sa tiež aplikuje podľa pozície a uhla postoja oponenta.

Útočné techniky sú rozdelené do :

 • techniky aplikované rukou – jireugi, chireugi, chigi, tzikki (trieskanie) a hultki (zhodenie)
 • techniky aplikované chodidlom – chagi a hurigi (uchytenie).
I. Jireugi – úder
Eolgool jirugi úder na hlavu
Momtong jirugi úder na telo
Doobeon jirugi dvojitý úder
Doojoomeok momtong jaechyo jireugi dvojitý úder do rebier, päsť dlaňou hore
Joomeok Naeryo jirugi úder vedený zhora dole na ležiaceho súpera
Dollyo jireugi oblúkový úder na hlavu zvonka dovnútra
Chi jireugi úder jednou rukou vedený od pásu na solar plexus
Digeot jireugi dvojitý úder, jedna ruka smeruje na hlavu, druhá do brucha
Yeop jireugi úder od pása priamo na stranu
II. Chireugi – vpich
Pyon sonkeut sewo chireugi priamy vpich na solar plexus, postavenie dlane vertikálne
Pyon sonkeut mok chireugi priamy vpich na krk, dlaň smeruje k zemi
Pyon sonkeut jaechyo chireugi priamy vpich do dolnej časti tela, dlaň smeruje hore
Pyon sonkeut opo chireugi priamy vpich do dolnej časti tela, dlaň smeruje nadol
III. Chigi – sek
Sonnal an mokchigi sek na krk nožovou rukou zvonku
Jaebipoom sonnal mokchigi sek na krk nožovou rukou, druhá ruka nožovou rukou blokuje hlavu
Mejoomeok naeryo chigi oblúkový sek zhora malíčkovou stranou päste
Palkoop dollyo chigi oblúkový sek lakťom na hlavu
Palkoop dwit chigi priamy sek lakťom dozadu popri tele
Palkoop yeop chigi bočný sek lakťom
Palkoop oljo chigi sek lakťom zdola na bradu
Palkoop naeryo chigi sek lakťom zhora nadol
Deung joomeok eolgool apchigi priamy sek na bradu hánkovou časťou ruky
Deung joomeok eolgool bakat chigi oblúkový sek nad hánkovou časťou ruky do spánkovej oblasti hlavy. (Pravá ruka smeruje na pravý spánok, ľavá ruka na ľavý)
Danggyo teuk chigi sek na bradu zdola
Sonnal dunk chigi (an,bakat) sek palcovou hranou dlane
IV. Chagi – kop
Ap chagi predný kop
Bandal chagi polmesiacový kop
Naeryo chagi predný oblúkový kop
Dollyo chagi oblúkový kop
Nopi chagi predný kop vo výskoku
Pyojeok chagi (an, bakat) kruhový kop (an=zvonka dovnútra, bakat=zvnútra von)
Yeop chagi bočný kop
Gawi chagi nožničky
Mira chagi odtláčací kop
Dwit Dwit chagi zadný priamy kop
Dwit yeop chagi zadný bočný kop
Dwit Mom Dollyo chagi zadný oblúkový kop na hlavu (otočka)
Hooryo chagi bičový kop na hlavu