Slovenská Asiciácia Taekwondo WTF je príjmateľom 2% z dane. Venujte svoje 2% Slovenskej Asociácii a pomôžte tak rozvoju Taekwonda WTF na Slovensku. Poukázať 2% môžete vyplnením tohto tlačiva: Tlačivo pre poukázanie 2% z dane

Ak patríte pod klub, ktorý poberá 2% z dane cez Slovenskú Asociáciu Taekwondo, tak vyplnený dokument aj s potvrdením príjmu ktorý dostanete od svojho zamestnávateľa/účtovníčky, odovzdajte hlavnému trénerovi klubu.

Ďakujeme za Vašu podporu!