Pozývame Vás na zasadnutie TMK SATKD, ktoré sa bude konať 2.-3. decembra 2017 na Hotely Eufória, Adresa: 399, 059 86 Nová Lesná.
Začiatok 2.12.2017 o 16,00,
ukončenie 3.12.2017 o 15,00
Viac informácií nájdete v pozvánke