Príspevok NŠZ

Projekt, činnosti v športe

Pohyby na ucte TOP sportovci

2019

8497_f_2019_priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie_v1_8
8497_f_2019_priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie_v1_7
8497_f_2019_priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie_v1_6
8497_f_2019_priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie_v1_5
8497_f_2019_priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie_v1_4
8497_f_2019_priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie_v1_3
8497_f_2019_priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie_v1_2
2019-priebeznecerpanievyuctovanie-v4_1
2018

8194_f-2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v3_12
8194_f-2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v3_11
8194_f-2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v3_10
8194_f-2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v3_9
2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v2_9
2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v2_8
2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v2_7
2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v2_6
2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v2_5
2018-priebeznecerpanievyuctovanie-v2_4
2018 Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2_3
2018 Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V1_2
2018 Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V1
2017
Priebežné čerpanie dotácií 2017
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 2
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 3
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 4
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 5
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 6
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 7
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 8
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 9
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 10
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V2 – 11
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V4 -12
Priebežné čerpanie – Vyúčtovanie – V4 – final
2016
Čerpanie dotácií – 2016 január
Čerpanie dotácií – 2016 február
Čerpanie dotácií – 2016 marec
Čerpanie dotácií – 2016 apríl
Čerpanie dotácií – 2016 máj
Čerpanie dotácií – 2016 jún
Čerpanie dotácií – 2016 júl
Čerpanie dotácií – 2016 august
Čerpanie dotácií – 2016 september
Čerpanie dotácií – 2016 október
Čerpanie dotácií – 2016 november
Čerpanie dotácií – 2016 december
Vyúčtovanie 2016 V2 SATKD