Druh športovej organizacie:
Národný športový zväz

Druh športu:
Taekwondo WT

Príslušnost k športovým organizáciam:
WT: World taekwondo
ETU: European taekwondo union

Slovenská asociácia Taekwondo WT

Adresa:
Stará Spišská cesta
2166/38, 04001
Košice
Slovensko

Telefón:
+421 – 902 / 901 640

E-mail:
satkd.wtf@gmail.com

Štatutárny orgán:
Ing. Pavel Ižarik – Prezident

E-mail Statutárneho orgánu:
pavel.izarik@gmail.com

Kontrolór:
PharmDr. Peter Matejka

Email kontrolora:
matejka.peter@gmail.com

IČO:
30814910

DIČ:
2020912190

Účet:
Tatra banka: SK16 1100 0000 0026 2278 1082 (bežný účet)
VÚB banka: SK72 0200 0000 0017 8556 4854 (štátne dotácie)

Pošlite nám správu

Odoslať správuclear