Slovenská asociácia Taekwondo WT je členom:

Svetovej federácie ( WORLD TAEKWONDO FEDERATION ) – od roku 1994
Európskej únie ( EUROPEAN TAEKWONDO UNION ) – od roku 1994

Prezidentom SATKD je Ing. Pavel Ižarik. V súčastnosti patrí do asociácie 15 slovenských klubov.