SADA pripravila zhrnutie niektorých výživových doplnkov, ktoré obsahujú zakázané látky. V týchto 2 letákoch sú uvedené konkrétne príklady na SR9009, keďže ponuka týchto výrobkov je značne rozšírená.
Viac na: www.antidoping.sk