Bratislava, 14.3.2009

P.č. Meno, priezvisko Dátum
narodenia
Páskovanie na technický stupeň Názov klubu
1. Ondrej Cehlár 29.07.1984 3.Dan RI L. Mikuláš
2. Róbert Bráz 23.01.1976 3.Dan OJ RS
3. Matúš Cehlár 5.3.1986 2.Dan RI L. Mikuláš
4. Boris Lieskovský 18.6.1993 2.Dan ILYO TKD, ŠKP Košice
5. Jaro Liško 5.5.1987 2.Dan ILYO TKD, ŠKP Košice
6. Peter Úrek 20.06.1973 2.Dan OJ RS
7. Tomáš Kališka 18.4.1988 1.Dan KORYO TKD Košice
8. Gabriel Hiczér 25.11.1975 1.Dan TKD HAKIMI Rožňava