Finančný príspevok môžu získať talentovaní mladí športovci žijúci v SR, s trvalým pobytom na jej území, vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí majú sťažené sociálne podmienky, alebo nemajú dostatok financií na rozvoj svojej športovej kariéry.

Podmienky si pozrite v tomto dokumente.