Pozvánka na konferenciu

Športovým zväzom, Športovým odborníkom a Trénerom NŠC

Národné športové centrum, priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava pripravila témy na konferenciu s názvom Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe.
V prílohe Vám posielam pozvánku s obsahom konferencie.

Základné informácie k organizácii:
• Na základe mailovej požiadavky Vám bude zaslané potvrdenie o registrácii. Kapacita auly je 203 miest.
• Registrácia je bez registračného čísla a bez poplatkov. Obedový lístok bude pre prvých 150 prezentovaných účastníkov dňa 21.4.2017 pri registračnom pulte.
• Organizátor zabezpečí coffee break.
• Cestovné nepreplácame.
• Viac informácií a presný program pošlem tesne pred dátumom konferencie.

Kliknite sem pre pozvánku: Pozvánka na konferenciu 2017

Teším sa na Váš záujem.

S pozdravom,

Ľ. Nemečková