22.-24.05.2010, Sindelfingen, Nemecko

Ďalšou skvelou akciou malého tímu reprezentácie bola jarná účasť na medzinárodnom poomsae seminári v Nemeckom Sindelfingene s Veľmajstrom Il-Pik Kang, 8.DAN za asistencie domáceho Veľmajstra Soo-Nam Park, 9.DAN. Seminára sa zúčastnila trénerka reprezentácie Nora Kiššová, 3.DAN, reprezentant TOP tímu Gabriel Hiczér, 2.DAN a dve reprezentantky A tímu Róberta Lebovská, 3.kup a Terézia Pavková, 3.kup. Seminár bol veľmi kvalitný, podobného sa zúčastnila vo Fínsku trénerka reprezentácie v roku 2008 v Turku. Tohto v Nemecku sa zúčastnilo okolo 100 športovcov – „poomsistov“. Okrem domácich Nemcov, aj Rakúšania, Belgičania, Luxemburčania, Maďari a cvičenci z Malty. Veľmajster Il-Pik Kang a Veľmajster Soo-Nam Park, nám demonštrovali, ako správne cvičiť techniky, že v prvom rade je najdôležitejší postoj, bez správneho postoja nie je možné vykonať akúkoľvek techniku správne. Ďalšia dôležitosť sa kládla na dýchanie počas prevádzania techník, bez ktorého žiadna technika nemá taký efekt, ktorý sa požaduje. Lebo len vďaka správnemu dýchaniu pochopíme v ktorej fáze techniky musíme byť uvoľnení a v ktorej fáze techniku ukončiť silou. Na tomto fakte bol postavený celý seminár. Každá jedna technika sa má vykonávať s ľahkosťou, uvoľnene a silu použiť až v poslednej tretine či štvrtine pohybu tej ktorej techniky. Veľmajster Kang nám predviedol pár dobrých zahrievacích cvičení vhodných pre aplikáciu techník v poomsae. Veľký dôraz na tomto seminári sa kládol na rôzne spôsoby výučby techník a praktizovania techník čo najsprávnejšie, ako som už spomenula, v ktorej fáze techniky až použiť silu. Niektoré techniky aj priamo demonštroval v sebaobrane. Jediným negatívom bol fakt, že sám Veľmajster nám nepreviedol, ako má celá tá ktorá poomsae vyzerať. Sám nezacvičil ani jednu poomsae, nútil nás, aby sme pochopili správnosť techniky a sami na sebe odstraňovali nedostatky. Lebo len pravidelným tréningom získame ten najsprávnejší dynamický stereotyp a pochopenie techniky. Účasť na tomto seminári hodnotím maximálne pozitívne, úlohou reprezentácie bude sa naučiť prevádzanie techník správne, podľa tohto trendu, ktorý sa hodnotí na najvyšších poomsae súťažiach vo svete.

Nora Kiššová, 3.DAN
trénerka reprezentácie poomsae