Fakulta športu opätovne vypísala termíny konania vzdelávania trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa

You are here: