Dňa 07.03.2020 sa v Košiciach , v telocvični Metropol na ulici Štúrová 32 uskutoční opakovacie školenie rozhodcov pre športový zápas .

Časový harmonogram :

  • 09:00-11:00 teória ( zmysel a použitie pravidiel , nezmenené pravidlá a povely )
  • 11:10-13:00 teória ( novinky v pravidlách a pokynoch , diskusia )
  • 13:10-14:50 prax ( prakticke prevedenie povelov a modelové situácie )
  • 15:00-16:00 prax ( praktické cvičenie povelov pri reálnych zápasoch )
  • 16:00-17:00 rozšírené zasadanie komisie rozhodcov

Prihlásiť sa na školenie je možné najneskôr do: 3.3.2020

Pozvanka.pdf