Dňa 15.09.2018 sa v Košiciach , v telocvični Metropol na ulici Štúrová 32 uskutoční opakovacie
školenie rozhodcov pre športový zápas.

Časový harmonogram :
09:00-10:30 teória ( pravidlá rozhodovania )
10:25-11:50 teória (zmeny a novinky v pravidlách )
12:00-13:30 teória (otázky a diskusia )
14:00-15:30 praktická časť ( povely , modelové situácie )
15:40-16:10 fyzické testy
16:10-17:20 praktické ukáźky ( problémové situácie , IVR )
17:30-18.10 praktická časť (otázky a diskusia )
18:20-18:50 písomné testy
18:50-19:10 vyhodnotenie skúšok , záver

Pozvánka